मराठा SEBC प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट्स लिस्ट

मराठा SEBC प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट्स लिस्ट -SEBC CAST CERTIFICATE DOCUMENT LIST

✅ #SEBC मराठा जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे

 अर्जदाराचे आधार कार्ड / मतदान कार्ड.
 अर्जदाराचा रहीवासी पुरावा.
 अर्जदाराची टी.सी. किंवा प्रवेश निर्गम उतारा.
 अर्जदाराच्या रक्तातील कोणत्याही दोन नातेवाईक यांचे टी.सी किंवा प्रवेश निर्गम उतारा किंवा (निरक्षर असल्यास) निरक्षर असल्याचे शपथपत्र व त्यांचे आधार कार्ड / मतदान कार्ड.
 दहावी किंवा बारावी सनद (स्पेलींगसाठी)
 वंशावळ
(अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी असेल तर पालकांचा एक फोटो)

#SEBC साठी नॉनक्रेमीलेयर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे

 अर्जदाराचे आधार कार्ड / मतदान कार्ड.
 अर्जदाराचा रहीवासी पुरावा.
 अर्जदाराची टी.सी. किंवा प्रवेश निर्गम उतारा.
 जातीची प्रमाणपत्र
 तहसीलचे ३ वर्षाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (पालकांचे)

 (अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी असेल तर पालकांचा एक फोटो)

image 23

Maratha SEBC Reservation Format – PDF Download

See also My favorite festival in marathi - माझा आवडता सन

Leave a Comment