शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग भरती – 2023 – Maharashtra Sport Dept Bharti

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग भरती – 2023 नोटिफिकेशन Maharashtra Sport Dept Bharti

पदे :

  1. क्रीडा अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) 59 जागा
  2. क्रीडा मार्गदर्शक, गट ब (अराजपत्रित) 50 जागा
  3. निम्नश्रेणी लघुलेखक, गट ब (अराजपत्रित) – 1 जागा
  4. शिपाई, गट ड – 1 जागा

वय मर्यादा —

खुला – 18 ते 40 वर्ष

मागासवर्गीय -शिपाई, गट ड 45 वर्ष

नोकरी ठिकाण – महाराष्ट्र

शिक्षण –

  • क्रीडा अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) – मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी सह शारीरिक शिक्षण पदवी उत्तीर्ण किवा राज्यस्तरीय किवा राष्ट्रीय स्तरीय खेळात पुरस्कार प्राप्त
  • क्रीडा मार्गदर्शक, गट ब (अराजपत्रित) – मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी सह शारीरिक शिक्षण पदवी उत्तीर्ण किवा राज्यस्तरीय किवा राष्ट्रीय स्तरीय खेळात पुरस्कार प्राप्त
  • निम्नश्रेणी लघुलेखक, गट ब (अराजपत्रित) – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण व 100 श.मी यापेक्षा कमी नाही इत¯या गतीचे लघुलेखनाचे आिण 40 इंग्लिश टंक-लेखनाचे ȋकवा 30 गतीचे मराठी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाण पत्र
  • शिपाई, गट ड – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 10/08/2023

अर्ज शुल्क – 1000 खुला मागास -900 रुपये

नोटिफिकेशन पहा

वेबसाईट : https://sports.maharashtra.gov.in
अर्ज लिंक : https://ibpsonline.ibps.in/dsysjun23

See also जिल्हा परिषद पुणे मध्ये 1489 पदांची भरती - Zilha Parishad Pune Recruitment 2020

Leave a Comment