Shiv stuti marathi – श्री शिव स्तुती

Shiv stuti marathi – श्री शिव स्तुती – महादेव देवाचे देव श्री शिव शंकर भोळेनाथ यांची असीम कृपा मिळवण्यासाठी श्री शिव स्तुती नित्य पठन करावे तसेच शिव पिंड वर रोज एक लोटा जय फूल बेल व तांदूळ वाहून हर हर महादेव म्हणावे आपल्या सर्व मनोकामना शिवजी नक्की पूर्ण करीतील .

Shiv stuti marathi - श्री शिव स्तुती

Shiv stuti marathi – श्री शिव स्तुती

श्री शिव स्तुती मराठीत असून यात एकूण 31 श्लोक आहेत . प्रतेक श्लोकात शेवटी तारणहार शिव शंभो महादेव यांची स्तुती केली आहे

Shree Shiv Stuti | श्री शिवस्तुति

कैलासराणा शिव चंद्रमौळी । फणींद्र माथा मुकुटी झळाळी ।
कारुण्यसिंधू भवदु:खहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १

रवींदु दावानल पूर्ण भाळी । स्वतेज नेत्री तिमिरांध जाळी ।
ब्रम्हांडधीशा मदनांतकारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २ ॥

जटा विभूती उटी चंदनाची । कपालमाला प्रित गौतमीची ।
पंचानना विश्र्वनिवांतकारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ३ ॥

वैराग्ययोगी शिव शूलपाणी । सदा समाधी निजबोधवाणी ।
उमाविलासा त्रिपुरांतकारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ४ ॥

उदार मेरू पति शैलजेचा । श्री विश्वनाथ म्हणती सुरांचा ।

दयानिधी तो गजचर्मधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ५ ॥

ब्रम्हादि वंदी अमरादिनाथ । भुजंगमाला धरि सोमकांत ।
गंगा शिरी दोष महा विदारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ६ ॥

कर्पूरगौरी गिऱिजा विराजे । हळाहळे कंठ निळाचि साजे ।
दारिद्र्यदु:खें स्मरणे निवारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ७ ॥

स्मशानक्रीडा करिता सुखावे । तो देवचुडामणि कोण आहे ।
उदासमुर्ती जटाभस्मधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ८ ॥

भूतादिनाथ अरि अंतकाचा । तो स्वामी माझा ध्वज शांभवाचा ।
राजा महेश बहुबाहुधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ९ ॥

See also करोना अपडेट - देशात कोरोना ग्रस्तांची संख्या 14 हजार 379 वर

नंदी हराचा हरि नंदिकेश । श्रीविश्र्वनाथ म्हणती सुरेश ।
सदाशिव व्यापक तापहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १० ॥

भयानक भीम विक्राळ नग्न । लीलाविनोदे करि काम भग्न ।
तो रुद्र विश्र्वंभर दक्ष मारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ११ ॥

इच्छा हराची जग हे विशाळ । पाळी सुची तो करि ब्रम्हगोळ ।
उमापती भैरव विघ्नहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १२ ॥

भागीरथीतीर सदा पवित्र । जेथें असे तारक ब्रम्हामंत्र ।
विश्र्वेश विश्र्वंभर त्रिनेत्रधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १३ ॥

प्रयाग वेणी सकळा हराच्या । पादारविंदी वहाती हरीच्या ।
मंदाकिनी मंगल मोक्षधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १४ ॥

कीर्ती हराची स्तुती बोलवेना । कैवल्यदाता मनुजा कळेना ।
एकाग्रनाथ विष अंगिकारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १५ ॥

सर्वांतरी व्यापक जो नियंता । तो प्राणलिंगाजवळी महंता ।
अंकी उमा ते गिरिरूपधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १६ ॥

सदा तपस्वी असे कामधेनू । सदा सतेज शशिकोटिभानू ।
गौरीपती जो सदा भस्मधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १७ ॥

कर्पूरगौरी स्मरल्या विसावा । चिंता हरी जो भजका सदैवा ।
अंती स्वहीत सूचना विचारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १८ ॥

विरामकाळी विकळ शरीर । उदास चित्ती न धरीच धीर ।
चिंतामणी चिंतने चित्तहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १९ ॥

सुखवसानें सकळे सुखाची । दु:खवसाने टळती जगाची ।
देहावसानी धरणी थरारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २० ॥

अनुहत शब्द गगनीं न माय । त्याचेनि नादे भाव शून्य होय ।
कथा निजांगे करुणा कुमारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २१ ॥

See also estudycircle — ठळक महत्वाच्या टॉप 20 बातम्या / न्यूज / चालू घडामोडी 23-एप्रिल-2020

शांति स्वलीला वदनी विलासे । ब्रम्हांडगोळी असुनी न दिसे ।
भिल्ली भवानी शिव ब्रम्हचारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २२ ॥

पितांबरे मंडित नाभि ज्याची । शोभा जडीत वरि किंकिणीचि ।
श्रीदेवदत्त दुरितांतकारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २३ ॥

जिवा-शिवाची जडली समाधी । विटला प्रपंची तुटली उपाधी ।
शुद्धस्वरे गर्जति वेद चारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २४ ॥

निधानकुंभ भरला अभंग । पहा निजांगे शिव ज्योतिर्लिंग ।
गंभीर धीर सुर चक्रधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २५ ॥

मंदार बिल्वे बकुलें सुवासी । माला पवित्र वहा शंकरासी ।
काशीपुरी भैरव विश्र्व तारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २६ ॥

जाई जुई चंपक पुष्पजाती । शोभे गळा मालतिमाळ हाती ।
प्रतापसूर्यशरचापधारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २७ ॥

अलक्ष्यमुद्रा श्रवणी प्रकाशे । संपूर्ण शोभा वदनी विकासे ।
नेई सुपंथे भवपैलतीरी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २८ ॥

नागेशनामा सकळा झिव्हाळा । मना जपे रें शिमंत्रमाळा ।
पंचाक्षरी ध्यान गुहाविहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २९ ॥

एकांति ये रे गुरुराज स्वामी । चैतन्यरुपी शिव सौख्य नामी ।
शिणलो दयाळा बहुसाल भारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ३० ॥

शास्त्राभ्यास नको श्रुती पढू नको तीर्थासि जाऊ नको ।
योगाभ्यास नको व्रते मख नको तीव्रे तपे ती नको ।
काळाचे भय मानसी धरू नको दृष्टास शंकू नको ।
ज्याचीया स्मरणे पतीत तरती तो शंभु सोडू नको ॥ ३१ ॥

Shiv stuti marathi – श्री शिव स्तुती pdf

Leave a Comment