कर्तरी प्रयोग -मराठी व्याकरण short Trick

कर्तरी प्रयोग -मराठी व्याकरण kartari Prayog Marathi Vyakran police bharti talathi bharti mpsc study notes

कर्तरी प्रयोग कसे ओळखलं // शॉर्ट ट्रिक // मराठी व्याकरण

प्रयोगाचे एकूण तीन प्रकार पडतात

 1. कर्तरी प्रयोग
 2. कर्मणी प्रयोग
 3. भावे प्रयोग

कर्तरी प्रयोग

कर्तरी :– कर्त्याच्या लिंग नुसार क्रियापद मध्ये बदल

 • उदा. रवी शाळेत जातो
 • कर्ता :- रवी
 • क्रियापद :- जातो
 • उदा . रविणा शाळेत जाते
 • कर्ता :- रविणा
 • क्रियापद :- जाते

कर्तरी प्रयोगाचे प्रकार :-

 1. सकर्मक
 2. अकर्मक

कर्तरी प्रयोगाचे एकूण 02 प्रकार पडतात

 1. सकर्मक :- ज्या वाक्यात प्रत्यक्षात काही काम झाले आहे असे वाटते त्यास सकर्मक वाक्य म्हणतात

उदा . राम लाकूड तोडतो

 1. अकर्मक :- ज्या वाक्यत प्रत्यक्षात काही काम झाले आहे असे वाटत नाही त्यास अकर्मक वाक्य म्हणतात

उदा . राम रडतो

See also विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1000 - virudharthi shabd in marathi

Leave a Comment