SSC GD Exam 2024 Admit Card

SSC GD Exam 2024 Admit Card आलेली आहेत

ज्यांनी फॉर्म भरला आहे त्यांनी admit card download करून घ्या.

परीक्षा ही 20 फेब्रुवारी ते 7 मार्च पर्यंत असणार आहे.

Direct Download Link

https://ssc.nic.in/Portal/admitcard

See also DMA - Nagar Parishad Bharti Hall Ticket Link 2023

Leave a Comment