केंद सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जाहिर केली रेल्वे प्रवासासाठी सवलत सुविधा …

Photo 1695965576403

केंद सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जाहिर केली रेल्वे प्रवासासाठी सवलत सुविधा … 1. पुरुष जेष्ठ नागरिक सवलती चे वय ६० वर्ष पूर्ण किंवा त्या पेक्षा जास्त 2. स्त्री जेष्ठ नागरिक सवलती चे वय ५८ पूर्ण किंवा त्या पेक्षा जास्त 3. पुरुषांना 40 % रेल्वे प्रवासी भाडे सवलत 4. स्त्रीयांना 50% रेल्वे भाड़े सवलत 5. मेल/ एक्सप्रेस/राजधानी/ … Read more