ZP जिल्हा परिषद भरती 2023 प्रश्न उत्तरे

ZP जिल्हा परिषद भरती 2023 प्रश्न उत्तरे प्रश्न १ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते ? १) मेघालय २) मध्यप्रदेश ३) महाराष्ट्र ✔️ ४) तामिळनाडू प्रश्न २ : स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना सध्या …………. इतके आरक्षण देण्यात आले आहे ? १) 50 टक्के ✔️ २) 30 टक्के ३) … Read more