Talathi Bharti 2023 : प्रश्न पत्रिका TCS पॅटर्न नुसार भाग 13

Talathi Bharti 2023 : प्रश्न पत्रिका TCS पॅटर्न नुसार भाग 13

Talathi Bharti 2023 : प्रश्न पत्रिका TCS पॅटर्न नुसार भाग 13

वडील व मुलगा यांच्या वयाचे गुणोत्तर 5:3आहे त्यांच्या वयाची बेरीज 80 आहे तर वडिलांचे वय किती

60

50

40

30

>> 50

एक गाय 1800 रुपयांस खरेदी केली व तिला 8 टक्के शेकडा नफा घेऊन विकले तर गाईची विक्री किंमत किती

1920

1936

1950

1944

>> 1944

बेरीज करा

5 तास 55 मिनिटे + 4 तास + ४४ मिनिटे

10 तास 39 मिनिटे

09 तास 32 मिनिटे

10 तास 25 मिनिटे

>> 10 तास 39 मिनिटे

भारताच्या घटना समितीचे प्रमुख हे होते

जवाहरलाल नेहरू

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

सरदार पटेल

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

>> डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

ग्रामपंचायत मध्ये कमीत कमी किती सदस्य असतात

9

11

15

7

>> 7

खालीलपैकी कोणते अष्टविनायक स्थान पुणे जिल्ह्यात नाही

थेऊर

सिद्धटेक

लेण्याद्री

ओझर

>> सिद्धटेक

I can’t not remember where …. my coat

I would have left

did I live

I left

was I made to leave

>> I left

Choose the correct spelling

Couragendum

Qari zandum

C o r r i g e n d u m

>> C o r r i g e n d u m

A person who believe that pleasure is the chief good

Stoic

Hedonist

Epicure

Sensual

Hedonist

Select the synonym of the word diligent

Intelligent

energetic

modest

Industrious

>> industrious

तलाठी विडियो लेक्चर पहा – लिंक

तलाठी भरती PDF प्रश्न उत्तरे पहा –लिंक

See also Economics mcqs with answers PDF free download

Leave a Comment