Talathi Bharti TCS Pattern Test 09 – तलाठी भरती प्रश्न उत्तरे

Talathi Bharti TCS Pattern Test : तलाठी भरती करिता उपयुक्त पीडीएफ सराव प्रश्न उत्तरे

Talathi Bharti TCS Pattern Test

तीन संखेचा गुणाकार 750 आहे व त्या संख्या 1:2:3 या प्रमाणात आहे तर त्या संखेची बेरीज किती?

1. 30

2. 35

3. 40

4. 25

>>30

मुकणायक हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले?

राजा राममोहन रॉय

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

लोकमान्य टिळक

>>डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

भारताच्या राष्ट्रीय चिन्हात …… आहेत ?

चार वाघ

चार सिंह

तीन वाघ

चार वाघ

>>चार सिंह

भगवान महावीर यांचा जन्म कोठे झाला होता ?

लुंबिनी

कुंडग्राम

कपिलवस्तु

>>कुंडग्राम

तुतिकोरीन हे बंदर कोणत्या राज्यात आहे ?

महाराष्ट्र

गोवा

तमिळनाडू

गुजरात

>>तमिळनाडू

आमरणसमास ओळखा ?

अव्ययीभाव

द्वंद्व समास

तत्पुरुष समास

>>अव्ययीभाव

घनश्याम” समास ओळखा ?

अव्ययीभाव

द्वंद्व समास

कर्मधाराय

>>कर्मधाराय

ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेमच जणू.

सोने-चांदी-रत्नमाणकांचे दुकानच हे जणू.

अत्रीच्या आश्रमी नेले मज वाटेमाहेरची वाटे खरेखुरे

अलंकार ओळखा

उपमा

उत्प्रेशा

अपन्हुती

>>उत्प्रेशा

तलाठी भरती प्रश्न उत्तर पीडीएफ पहा – लिंक

See also [1000+] समानार्थी शब्द मराठी - Samanarthi shabd marathi [With PDF]

Leave a Comment